Hvordan en klage er forskjellig fra en uttalelse: beskrivelse og forskjeller

Konfliktsituasjoner i kommunikasjonsprosessen og samspill mellom fag oppstår alltid og en skriftlig utveksling av klager og uttalelser betraktes som en sivilisert måte å løse dem på. Forskjellen mellom disse to dokumentene er betydelig.

Hva er en klage?

En klage er en skriftlig forespørsel ved søknad til en statlig instans som er autorisert til å eliminere en bestemt type bruddrettigheter og legitime interesser til borgerne. Klager er innlevert som følge av administrative og juridiske forhold.

Retten til enhver borger til beskyttelse er retten til å appellere alle ulovlige handlinger og beslutninger.

Klager kvalifiserer i to alternativer for hovedsakelig oppstår forhold:

 1. En administrativ klage er innlevert hos PA-organene som en klage mot PA-representantens handlinger og beslutninger.
 2. Rettslige klager arkivert i de øverste domstolene.

Den administrative klagen er i sin tur delt inn i:

 • Generelle administrative klager, oppgjør av saker er basert på Federal Law on Procedure.
 • Spesielt, som krever oppgjør av andre LA.

Rettens klager har en rekke spesifikke trekk.

 1. En klage til retten kan bli innlevert etter administrasjon, som en klage mot en beslutning, passivitet eller ulovlig handling.
 2. Det er mulig å umiddelbart sende inn klage til retten.
 3. Klage på begge opsjoner samtidig: administrativ og rettslig.

Eksempel på klage

Kjennetegn ved klager

For å sende inn en klage er det nødvendig å oppnå alderen av administrativ juridisk kapasitet i samsvar med lovene i Russland og konstitusjonelle rettigheter når de fyller seksten år .

Klagepunktets spesifikke trekk er at den er sendt enten til en høytstående tjenestemann eller til en høyere myndighet i forhold til hvilke handlinger denne klagen gjelder.

Tidspunktet for gjennomføringen av en generell klage er ikke regulert av loven.

Klager som påvirker jurisdiksjonsspørsmål er arkivert:

 • I voldgiftsdomstoler er løsningen av problemstillinger knyttet til løsningen av økonomiske problemer som følge av kommersielle aktiviteter.
 • Militære domstoler, problemer som oppstår under utførelsen av militærtjenesten til de militære myndighetene eller styrende ansatte.
 • Domstolene bestemmer spørsmål om generell rettsvitenskap.

Hva er en uttalelse

Den offisielle appell fra en eller flere sivile til regjeringen eller kommunen, er administrasjonen av en juridisk enhet kalt en erklæring.

De karakteristiske egenskapene til uttalelsen

 1. Erklæringen er ikke knyttet til brudd på rettigheter eller brudd på legitime interesser.
 2. Innholdet er ikke en anmodning om handling i forhold til eliminering av brudd av noe slag.
 3. Erklæringen har hensiktsmessig grunnlaget for realiseringen av søkerens juridiske rettigheter og interesser.
 4. Eliminering av mangler i virksomheten til organisasjoner og bedrifter.
 5. Servert i skriftlig og muntlig form.
 6. Gjennomgangsprosedyren ligner den for administrative klager.

Eksempel på søknad

Vilkår for behandling og rettigheter til personer som inngiver klage eller søknad

Ofte forblir klager og uttalelser i nåtid ubesvarte. Likevel er det en streng regulering av denne prosedyren. Kunnskap om tidsfrister fastsatt av loven i Russland gir rett til å kreve overholdelse av disse normer og, hvis den ikke fungerer, gir rett til å appellere til anklagers kontor.

 • Begrepet for behandling av skriftlig klage eller søknad må ikke overstige tretti dager . Dagen for begynnelsen av denne tidsperioden er dagen klagen eller søknaden er registrert på kontoret.
 • For å overholde disse forskriftene, er det ønskelig å ha en kopi med godkjennelsesmerke eller en andre kopi med tilsvarende merke på hendene.
 • Du må kjenne posisjonen, navnet på klagen eller erklæringen.
 • Unntakene er klager og søknader som bærer opplysninger om brudd på innvandringslovgivningen, perioden for overveielse er begrenset til tjue dager.
 • Forlengelsesperioden for behandling av søknader eller klager fra borgere krever at myndigheter eller andre tiltalte sender en melding til søkeren om behovet for å få ytterligere opplysninger om interesseprosessen, noe som krever ytterligere forespørsler til andre organisasjoner. Forespørsler og merknader sendes samtidig. Informasjon kan sendes til søkeren via post eller i elektronisk form til e-postadressen til postkassen.

Søkers rettigheter:

 1. I løpet av hele vurderingsperioden skal du gi dokumentasjon og informasjon til myndigheten som omhandler behandling av klage eller søknad.
 2. Han har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken som er løst, dersom dette ikke er i strid med normative handlinger.
 3. Evne til å motta assistanse i tilfelle manglende evne til å motta dokumenter uten offisielle forespørsler.
 4. Krever overholdelse av tretti dager.
 5. Hvis en søknad eller klage ikke sendes til det autoriserte organet for å løse problemet, må myndigheten underrette klageren om feilen og sende klagen til myndigheten som har ansvaret for å løse problemet.
 6. Ved manglende handling har søkeren rett til å klage til høyere myndigheter.
 7. Har rett til å skrive en søknad om oppsigelse av vederlag.

Forskjeller klager og uttalelser.

 1. Forskjeller i posisjonen til enheter av en prosesstype.
 2. Klagen er innlevert utelukkende i skriftlig form, søknaden kan sendes muntlig eller i fri skriftlig form.
 3. Rettslige klager vurderes med overholdelse av strenge frister for regelverket som er opprettet ved Sivilprosedyren i Russland.
 4. En søksmål skal bare innleveres i tvister om rettigheter, det vil si at den som sender det, er sikker på at hans rettigheter og interesser er beskyttet ved lov, gir artikkel 144 rett til å nekte å godta kravet. Søknaden er akseptert, uansett, siden den ikke overholder kravene, men inneholder en forespørsel om å realisere sine rettigheter og interesser.

Retten til å appellere til høyere myndigheter, statlige myndigheter og selvstyre er sikret for en borger ved Russlands forfatning, et dokument som bekrefter effektive former for beskyttelse av personlige rettigheter. Skjemaet for klage kan være individuelt eller kollektivt.

.

Anbefalt

Hvordan skiller et skjønnhetsstudio seg fra en skjønnhetssalong?
2019
Hva er forskjellen mellom vanlig og årlig ferie?
2019
Hvilken løsning er bedre å velge "Atenolol" eller "Bisoprolol"?
2019