Molekyl og atom: hva er det, det som er vanlig og hva er forskjellen

Det er veldig ofte mulig å høre påstanden om at et atom, som er en integrert del av et molekyl, har samme egenskaper og har en lignende struktur. En slik stilling har bare delvis rett til å eksistere, siden partiklene har felles og særegne egenskaper. For en start er det nok å vurdere egenskapene til to gjenstander, og på deres grunnlag for å trekke videre konklusjoner.

atom

Et atom kan betraktes som en elementær partikkel av en homogen substans . Et slikt substans består per definisjon av bare ett kjemisk element (C, N, O og andre fra det periodiske tabellen). Det er den minste delen av slike elementer som kan være bærer av deres egenskaper som kalles et atom. Ifølge de nyeste moderne konseptene består et atom av tre komponenter: protoner, nøytroner og elektroner.

atom

De to første delpartiklene utgjør sammen grunnkjernen, som har en positiv ladning. Elektroner som beveger seg rundt kjernen, introduserer en kompensasjonsladning med motsatt tegn. Dermed er den første konklusjonen gjort at flertallet av atomer er elektrisk nøytrale. Som for resten, på grunn av ulike fysisk-kjemiske prosesser, kan atomer enten feste eller frigjøre elektroner, noe som fører til en ladning. Et atom har masse og størrelse (bestemt av størrelsen på kjernen) og bestemmer stoffets kjemiske egenskaper.

Molekylet

Et molekyl er en minimal strukturell enhet av et stoff . Et slikt stoff kan bestå av flere kjemiske elementer. Imidlertid kan en monoatomisk substans av et kjemisk element, en inert argongass, også betraktes som et molekyl. Som atomer er det elektrisk nøytral. Det er mulig å ionisere et molekyl, men det er mye vanskeligere: atomer inne i molekylet er forbundet med kovalente eller ioniske bindinger. Derfor blir det mye vanskeligere å feste eller plukke opp et elektron. De fleste molekylene har en kompleks arkitektonisk struktur, hvor hvert atom tar opp sin plass på forhånd.

Vannmolekylstruktur

Atom og molekyl: generelle egenskaper

Struktur. Begge partiklene er strukturelle enheter av materie. I dette tilfellet betyr et atom et bestemt element, molekylet inneholder allerede flere kjemisk bundet atomer, men strukturen (positiv kjerne med negative elektroner) forblir den samme.

Elektrisk nøytralitet I fravær av eksterne faktorer - interaksjoner med en annen kjemikalie, et rettet elektrisk felt og andre stimuli-atomer og molekyler har ingen kostnad.

Innbytte. Et atom kan fungere som et molekyl i ett tilfelle - når du arbeider med inerte gasser. Også monatomisk kvikksølv kan betraktes som et molekyl.

Tilstedeværelsen av masse . Begge partiklene har sin egen klare masse. Når det gjelder et atom, avhenger massen av det kjemiske elementet og bestemmes av vekten av kjernen (protonen er nesten 1500 ganger tyngre enn elektronen, derfor blir vekten av den negative partikkelen ofte ikke tatt i betraktning). Massen av molekylet bestemmes på grunnlag av sin kjemiske formel - elementene som inngår i sammensetningen.

Atom og molekyl: Utmerkede egenskaper

Udelbarhet . Atomet er det minste elementet som det er umulig å velge en enda mindre partikkel. (Å få en ion påvirker kun ladningen, men ikke vekten). Molekylet, i sin tur, kan deles inn i mindre molekyler eller kan dekomponeres i atomer. Nedbrytningsprosessen oppnås lett ved bruk av kjemiske katalysatorer. Noen ganger er det nok bare for å varme opp stoffet.

Fri eksistens Molekylet kan fritt eksistere i naturen. Et atom eksisterer kun i fri form i to tilfeller:

  1. Som monoatomisk kvikksølv eller inert gass.
  2. I forhold til rom - som separate atomer kan være noen kjemiske elementer.

I andre tilfeller er atomet alltid en del av molekylet.

Utdanningsavgift . Samspillet mellom kjernen og elektronen i atomet kan lett løses selv ved det minste elektriske feltet. Således er det lett å få en positiv eller negativ ion fra et atom. Tilstedeværelsen av kjemiske bindinger mellom atomer inne i molekylet krever anvendelse av et mye større elektrisk felt eller interaksjon med en annen kjemisk aktiv substans.

Anbefalt

"Ceftriaxone" eller "Amoxiclav": en sammenligning av medisiner og som er bedre
2019
Hva er den beste motorsag eller motorsag?
2019
Hva er bedre å kjøpe en hjemme skriver eller MFP
2019