Vector og skalar - hvordan er de forskjellig?

I fysikk er det flere kategorier av mengder: vektor og skalar.

Hva er en vektormengde?

Vektomengden har to hovedkarakteristikker: retning og modul . To vektorer vil være de samme hvis deres størrelse og retning samsvarer. For å betegne en vektorverdi brukes bokstavene oftest, over hvilke en pil vises. Som et eksempel på vektorkvantitet kan kraft, hastighet eller akselerasjon gis.

For å forstå essensen av vektorkvantum, bør den betraktes fra et geometrisk synspunkt. Vektoren er et segment som har en retning. Lengden på et slikt segment korrelerer med verdien av modulen. Et fysisk eksempel på en vektormengde er forskyvningen av et materialepunkt som beveger seg i rommet. Parametre som akselerasjon av dette punktet, hastigheten og kreftene som virker på den, det elektromagnetiske feltet, vil også bli vist som vektormengder.

Hvis vi vurderer vektorkvantiteten uavhengig av retningen, kan et slikt segment bli målt. Men det oppnådde resultatet viser bare delvise egenskaper av mengden. For full måling er det nødvendig å supplere verdien med andre parametere i retningssegmentet.

I vektoralgebra er det begrepet nullvektor . Med dette konseptet menes et poeng. Når det gjelder retningen for nullvektoren, anses den å være udefinert. For å indikere null-vektor, brukes aritmetisk null, skrevet med fet skrift.

Hvis vi analyserer alt ovenfor, kan vi konkludere med at alle rettede segmenter definerer vektorer. To segmenter vil bare definere en vektor hvis de er like. Ved sammenligning av vektorer gjelder samme regel som ved sammenligning av skalarverdier. Likestilling betyr en fullstendig kamp i alle henseender.

Hva er en skalarverdi?

I motsetning til en vektor har en skalar kvantitet bare en parameter - dens numeriske verdi . Det skal bemerkes at verdien som analyseres, kan ha både en positiv numerisk verdi og en negativ.

Et eksempel er masse, spenning, frekvens eller temperatur. Med slike verdier kan du utføre ulike aritmetiske operasjoner: tillegg, divisjon, subtraksjon, multiplikasjon. For en skalar mengde, er en slik egenskap som en retning ikke inneboende.

En skalarverdi måles med en numerisk verdi, slik at den kan vises på koordinataksen. For eksempel, bygge ofte aksen på banen, temperaturen eller tiden.

De viktigste forskjellene mellom skalar og vektorverdier

Fra beskrivelsene ovenfor er det klart at hovedforskjellen mellom vektor- og skalarvektormengder ligger i deres egenskaper . Vektomengden har en retning og en modul, og en skalar har bare en numerisk verdi. Selvfølgelig kan en vektormengde, som en skalar, måles, men denne egenskapen vil ikke være fullstendig, siden det ikke er noen retning.

For å tydeligere representere forskjellen mellom en skalar og en vektor, bør vi gi et eksempel. For å gjøre dette, ta et felt av kunnskap som klimatologi . Hvis vi sier at vinden blåser med en hastighet på 8 meter per sekund, vil en skalar mengde bli introdusert. Men hvis du sier at nordvinden blåser med en hastighet på 8 meter per sekund, så vil vi fokusere på vektorverdien.

Vektorer spiller en stor rolle i moderne matematikk, så vel som i mange områder av mekanikk og fysikk. De fleste fysiske mengder kan representeres som vektorer. Dette gjør det mulig å generalisere og forenkle formler og resultater som brukes. Ofte identifiseres vektorverdier og vektorer med hverandre. For eksempel, i fysikk kan du høre at hastighet eller kraft er en vektor.

Noen formler av vektoralgebra brukes i slike vitenskapsområder som:

  1. Sopromat.
  2. Kinematikk.
  3. Bestråling og elektrisk belysning.
  4. Anvendt mekanikk.
  5. Hydraulikk.
  6. Elektriske biler.
  7. Teoretisk mekanikk.
  8. Fysikk.

En klar forståelse av forskjellen mellom vektor og skalarverdi vil tillate spesialister å løse komplekse problemer og karakterisere dataene som brukes mer detaljert.

Anbefalt

Hva er forskjellen mellom Enterol og Enterofuril, og som er bedre
2019
Hva er bedre og sunnere enn linfrøolje eller fiskeolje?
2019
Hva er bedre enn Ergoferon eller Grippferon?
2019